Nieuws

Voortgang Studio's Delft

Na een intensieve periode van planuitwerking en prijsvorming zijn afgelopen week twee belangrijke mijlpalen bereikt. De aanneemovereenkomst met Moerman Bouwen is getekend en de Gemeente Delft heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de transformatie naar vijf studio's. Start bouw nog eind oktober. Pulsar Planontwikkeling heeft deze opdrachtgever begeleid vanaf een eerste idee tot deze start realisatie. Adviseurs: Dennis en Wouter van DEJA, Roy van WolfDikken.

Lees meer »

Villa Beach House

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV deze prachtige Villa Beach House in Duingeest mogen uitrollen voor verkoop. Ontwerp door Zeinstra Veerbeek Architecten. Constructie door DEJA bouwadviseur. Realisatie door ThuisinBouwen en verkoop door Borgdorff Makelaars. 

Lees meer »

Beach House

In opdracht van BPD Ontwikkeling regio Zuid-West doe ik het projectmanagement voor een bijzondere woning in Monster. Het betreft een invulling voor een overgebleven perceel uit een eerdere fase van project Duingeest. De woning is van dezelfde architect als de overige woningen en toch uniek in z'n verschijningsvorm. Binnenkort meer.

Lees meer »

Buurtinformatieavond Hof van Schipluiden

Op dinsdagavond 12 juni heb ik voor de familie Post uit Schipluiden, samen met Restauro architecten, een participatie avond  mogen begeleiden. Met de directe omwonenden van het plan "Hof van Schipluiden" zijn intensief ideeën uitgewisseld over de invulling van de buitenruimten in het woningbouwplan. Zaken als privacy, veiligheid en groen kwamen uiteraard veelvuldig aan bod, maar ook ideeën over zichtlijnen, wandelroutes en parkeren kwamen voorbij. Waardevolle avond voor de initiatiefnemers omdat hiermee heel goed duidelijk is geworden waar de omwonenden belang aan hechten en dat is natuurlijk prima input voor de verdere uitwerking van het plan.

Lees meer »

Pilot participatietraject in Maasland

Mooie opgave in het Midden-Delflandse. Een hippisch kenniscentrum in combinatie met broodnodige woningbouw. De structuurvisie geeft hier genoeg ruimte voor maar de gemeente vraagt tevens om een participatietraject. De eerste informatieavond voor omwonenden begon roerig maar eindigde constructief. Zorgvuldigheid en communicatie zijn hier van groot belang. Gaan we iedereen tevreden krijgen? Vast niet, maar we gaan voor een optimum. Veel feedback gekregen, extra bijeenkomst ingepland en nu ons huiswerk doen!

Lees meer »