Pilot participatietraject in Maasland

Gepubliceerd op 6 mei 2018 om 10:07

Mooie opgave in het Midden-Delflandse. Een hippisch kenniscentrum in combinatie met broodnodige woningbouw. De structuurvisie geeft hier genoeg ruimte voor maar de gemeente vraagt tevens om een participatietraject. De eerste informatieavond voor omwonenden begon roerig maar eindigde constructief. Zorgvuldigheid en communicatie zijn hier van groot belang. Gaan we iedereen tevreden krijgen? Vast niet, maar we gaan voor een optimum. Veel feedback gekregen, extra bijeenkomst ingepland en nu ons huiswerk doen!