Vastgoedontwikkeling

Bent u eigenaar van een perceel of pand en nieuwsgierig naar de ontwikkelmogelijkheden? Wilt u de locatie van de hand doen of samen een ontwikkeltraject doorlopen? Deze scenario's en alle vormen daartussen zijn bespreekbaar. Als ervaren ontwikkelaar is Pulsar Planontwikkeling in staat om de juiste product-markt combinatie voor de locatie te bepalen en het project succesvol in de markt te zetten. 

Projectmanagement

- overall projectmanagement
- tendermanagement
- locatie quickscans
- haalbaarheidsanalyses
- vastgoedexploitaties
- procesplanning
- aansturing bouwteams
- begeleiding RO-procedures
- vergunningsaanvragen
- verkoop en marketing
- directievoering uitvoeringsfase 
 

Ontwerp en presentatie

 Benieuwd wat er kan op uw locatie? Of u heeft al ideeën maar die moeten nog uitgewerkt worden?

- conceptontwikkeling
- verkavelingsstudies
- massastudies
- bezonningsstudies
- kavelpaspoort
- schetsontwerp
- splitsingstekeningen
- impressies en animatie
 

Voorwaarden

Algemene-voorwaarden_Pulsar versie 01-02-2018
PDF – 238,8 KB
Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED
PDF – 142,0 KB